Before & afterwards – album 1995

8 låtar, 30 minuter. Promises och Just for tonight finns båda med på samlings-CD:ar och spänner från tuffingsynth till snäll synthpop. Dessa är inspelade i studio, medan övriga är hemmainspelningar. Ljudkvalisorten skruvades upp något genom att alla sånginsatser samplades (12 bit, 32 kHz). Roland D-50, Yamaha TX16W, DX7, TX81Z och Casio CZ 5000. Texter om miljö, relationer och annat. En del trevliga gästspel av Per Frumerie (sång), Jonas Axelsång (musik) och Lena (sång).

  1. Beat this
  2. Public domain
  3. Before it’s too late
  4. Just for tonight
  5. Promises
  6. In my dreams
  7. Get away from me*
  8. Follow me

Föregående

Three state mind – 1993

Nästa

Extended accidents – 1997