Bild

Ett stort intresse för 3D-grafik närdes under seklets inledning. Programmet Bryce 3D användes och det mäktigaste som skapades var videon till Summer breeze. En video till Terraformation påbörjades, men föll på för hög ambitionsnivå. Inom ramen för visuell konstnärlig gärning faller givetvis även Rotor och bildmaterialet (omslag och kartor) till böcker. Ljudabsorberande konst har gjorts med konceptnamnet Unsound art, tysta remixer på lämpliga konstverk.

  • Summer breeze vindkraft